Psychosociale Therapie

Concours Vitae

 

Praktijk voor psychosociale therapie,

EMDR behandeling, training en coaching.

 

Psychosociale Therapie

 

Het hebben van problemen levert vaak spanning op.

Spanning kan een factor zijn die ons motiveert en helpt bij het vinden van oplossingen voor de problemen.Teveel maar ook te weinig spanning kan echter leiden tot stress.

"Stress is als men hinder ondervindt van de spanning" (Kuipers, 2005).

U bent echt niet de enige die (wel eens) last heeft van stress! Het komt vaak voor. Stress is er in vele soorten en maten.

Een beetje stress hoort bij het leven, wordt wel gezegd en feitelijk is dat ook wel zo. Echter teveel of juist te weinig stress is niet goed en kan tot allerlei stressklachten leiden.Reacties op het lichaam, de gevoelens, de gedachten en het gedrag treden op. Bijvoorbeeld moeheid die steeds meer toeneemt, veel piekeren, slecht slapen, hoge bloeddruk, maagklachten, het gevoel hebben dat alles te veel is (geworden), snel emotioneel raken, somberheid, depressie, concentratiestoornissen, het werk niet los kunnen laten. Etc.

 

De een kan beter met stress omgaan als de ander maar feit blijft dat chronische stress voor niemand een goede zaak is. Overspannenheid en burn-out kunnen het gevolg zijn. Burn-out betekent letterlijk 'opgebrand zijn' en is een toestand van lichamelijke, emotionele en geestelijke uitputting. Het is een ernstige reactie op chronische stress.

Stress en burn-out kunnen leiden tot ziekteverzuim.

De meeste mensen willen zo snel mogelijk van de problemen én de stressklachten af komen.

Met behulp van psychosociale therapie wordt hier gefaseerd aan gewerkt.

 

 

Stressfactoren

 

Allerlei omstandigheden in de werk- en privé-situatie maken dat er veel van mensen wordt verwacht. En we verwachten veel van onszelf!

Werk-, privé en interpersoonlijke factoren beïnvloeden elkaar onderling!

Voorbeelden van factoren die stress en/of burn-out veroorzaken zijn: grote werkdruk, te grote verantwoordelijkheid hebben, slechte arbeidsomstandigheden, onregelmatige werktijden, conflicten op het werk, relatie problemen, ziekte, ziekte van gezinsleden, combinatie van werk, huishouding en gezinsleven, etc. Maar ook factoren in de persoon zelf, zoals niet assertief zijn, perfectionistisch zijn, geen hulp vragen en dergelijke, zijn factoren die stress beïnvloeden.

 

Steeds meer mensen zien in hoe belangrijk het is om stress te voorkomen en te bestrijden.

Om te leren op een andere manier met de stressoren om te gaan, is zicht krijgen op de factoren die stress en burn-out veroorzaken belangrijk.

 

Psychosociale therapie is het gefaseerd begeleiden van mensen die last hebben van stress, overspannenheid, burn-out of andere psychische klachten.De cliënt werkt aan zichzelf en zijn/ haar werk- en privéomgeving. Het is een individueel, persoonsgericht leertraject.

Binnen het traject zijn drie fasen te onderscheiden:

1e. Herstel van de neurohormonale balans en traumaverwerking.

2e Reorganisatie van de 'binnenwereld'.

3e. Reorganisatie van de 'buitenwereld'.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de mate waarin de klachten bestaan en de complexiteit van de problemen die de oorzaak zijn van deze klachten. Gemiddeld genomen zijn 10 sessies van 1 uur nodig om tot goed herstel te komen.

 

Yvonne@concoursvitae.nl M: 06-23188859